Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thị xã Cửa Lò: Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 09/10/2015

z dnmoi1

Thành lập năm 2011, trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên ngay sau Đại hội lần thứ nhất, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thị xã Cửa Lò đã phối hợp với các cấp ngành tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt là các cơ chế chính sách hỗ trợ, thủ tục kinh doanh, vay vốn đầu tư. Hội cũng thường xuyên chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp đổi mới công tác quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và bố trí lao động khoa học hơn. Đồng thời tìm biện pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh nên hầu hết các doanh nghiệp trong Hội đều phát triển tốt. Bên cạnh đó, việc Hội còn tích cực tập hợp, kết nạp hội viên mới nên đầu nhiệm kỳ chỉ có 70 doanh nghiệp tham gia thì nay tăng lên 150 doanh nghiệp.

z dnmoi3

z dnmoi2

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thảo luận, thông qua chương trình và bầu 21 đại biểu vào Ban chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Nguyễn Đình Tiến – Nguyên phó chủ tịch UBND thị xã giữ chức chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thị xã Cửa Lò.

      Hữu Lương -Tạ Nhật