Hội Cựu TNXP Cửa Lò tổng kết năm 2014

Đăng ngày 27/12/2014

z-xug1

        Phát huy gương sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dám nghĩ dám làm, cùng nhau đoàn kết thống nhất Hội cựu TNXP Thị xã Cửa Lò đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt các phong trào thi đua phát triển kinh tế, công tác nghĩa tình đông đội , thực hiện chế độ chính sách TNXP… đã được thực hiện tốt. Hiện  Hội đang có trên 280 triệu đồng quỹ nghĩa tình đồng đội giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, hội nghị còn tập trung thảo luận đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, trong đó tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của hội, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ Đảng bảo vệ chính quyền.

Với những thành tích đó, thừa ủy quyền của TW Hội cựu TNXP VN, Đ/c Phạm Thị Phòng đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2014 cho Hội Cựu TNXP Thị xã Cửa Lò và trao bằng khen cho đ/c Hoàng Ngọc Thành – Chủ tịch Hội cựu TNXP Thị xã Cửa Lò.

Dịp này cũng đã có 10 tập thể và 14 cá nhân đã được UBND Thị xã Cửa Lò và Hội cựu TNXP Thị xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hội năm 2014./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật