Hội Cựu giáo chức Thị xã đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đăng ngày 12/05/2022

Sáng ngày 12/5, Hội CGC Thị xã Cửa Lò đã tổ Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự đại hội có đại diện Hội CGC Tỉnh, đ/c Nguyễn Quang Tiêu – UVBTV, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã Cửa Lò, Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND Thị xã, trưởng các phòng ban ngành liên quan và  59 đại biểu đại diện cho trên 280 hội viên Hội CGC Thị xã. 

Nhiệm kỳ qua, Hội CGC Thị xã đã thực hiện tốt 5 chương trình hành động của Hội, tổ chức cho hội viên thực hiện tốt các phong trào hoạt động ở địa phương. Khai thác và phát huy tiềm năng trí tuệ của hội viên trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ở Thị xã. Theo đó, Hội đã vận động được trên 900 triệu đồng  ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh covid 19, đồng bào miền Trung bị bão lụt, xây dựng Đô thị văn minh, Khu dân cư kiểu mẫu,…Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Phòng GD – ĐT Thị xã, các nhà trường chủ động tham mưu với Thị ủy, UBND về một số chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã giúp cho Hội CGC Thị xã 3 lần được Trung ương Hội CGC Việt Nam tặng bằng khen, UBND Tỉnh tặng Bằng khen năm 2020…

Bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Hội CGC Thị xã Cửa Lò lần thứ III, Nhiệm kỳ 2022 -2027 cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, để từ đó tìm ra những phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Với nhiệm vụ là tiếp tục thực hiện 5 chương trình hành động của Hội đã nêu trong Nghị quyết Đại hội IV Hội CGC Việt Nam, xây dựng các cấp hội vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. 100% Hội CGC các phường hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 13 đ/c vào BCH Hội CGC Thị xã khóa III, Nhiệm kỳ 2022 -2027.Đ/c Nguyễn Đình Học tiếp tục được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ IV Hội CGC Tỉnh trong thời gian tới./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh