Cửa Lò sẽ tổ chức tổng dọn thực bì trên địa bàn để phòng chống cháy rừng

Đăng ngày 11/05/2022

Để chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thảm thực vật tại các khu rừng và điểm trồng cây lâu năm, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành kế hoạch tổng dọn thực bì trên địa bàn thị xã năm 2022.

Theo đó, thị xã sẽ tổ chức 02 đợt ra quân tổng dọn, thu gom thực bì tại các khu rừng, các điểm trồng cây của phường và các hộ dân trên địa bàn vào 02 ngày 26/5 và 16/6 tới đây.

Ảnh tư liệu

Lực lượng được điều động, gồm: Các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ của thị xã và các phường theo phương án tổ chức điều động lực lượng, phương tiện chỉ huy chữa cháy rừng, cháy thảm thực bì của Thị xã và các phường đã xây dựng; Đồng thời, huy động thêm cả người dân sinh sống gần khu vực thảm thực bì và các điểm trồng cây tham gia. Sau khi tổng dọn, thực bì sẽ được đưa về khu đất trồng để đốt.

Ảnh tư liệu

Để đợt ra quân đạt hiệu quả cao, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị, ban ngành, UBND các phường nâng cao trách nhiệm, nhận thức phòng chống cháy rừng và thảm thực vật ở các khu dân cư; Chủ động phòng, chống cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng, thảm thực vật… Đặc biệt, UBND các phường cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn trực tiếp tham gia, đồng thời phát huy tốt lực lượng tại chỗ, như: Dân quân tự vệ, công an, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân…cùng tham gia tổng dọn thực bì. Đối với Ban chỉ huy quân sự thị xã cần sớm tham mưu điều động các lực lượng hỗ trợ tổng dọn vệ thực bì cùng các phường; Chỉ đạo, tham mưu cho các cấp uỷ chính quyền cung cấp, điều động lực lượng dân quân, Dự bị động viên thực hiện kế hoạch và bảo đảm an toàn; Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tổng dọn thực bì đảm bảo hiệu quả…

Đàm Hiền