Hội cựu Công an nhân dân thị xã Cửa Lò đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày 12/01/2024

Chiều ngày 12/1/2024, Hội cựu Công an nhân dân thị xã Cửa Lò long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có các ông: Trần Xuân Châu -– Phó Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Nghệ An; Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện một số phòng ban thị xã; Lãnh đạo và đại diện các đội nghiệp vụ Công an Cửa Lò, Công an an 7 phường cùng các cán bộ Công an hưu trí đang sinh hoạt trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai thành lập Hội cựu Công an nhân dân tại các địa phương, Công an thị xã Cửa Lò đã tiến hành các trình tự, thủ tục để triển khai thành lập Hội. Ngày 20/12/2023, Công an thị xã đã có quyết định số 2680 công nhận Ban vận động thành lập Hội cựu Công an nhân dân thị xã với 9 thành viên do đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Anh – Nguyên trưởng phòng PC 04 Công an tỉnh làm trưởng Ban.  Theo đó, Ban vận động đã phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan, các đội nghiệp vụ Công an thị xã trong việc tập hợp thành viên cũng như hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị UBND thị xã quyết định cho phép thành lập Hội cựu Công an nhân dân thị xã Cửa Lò.

Sau khi báo cáo quá trình thành lập, thông qua quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho phép thành lập Hội cựu Công an nhân dân thị xã, thông qua các điều lệ, quy chế, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; đại hội đã tiến hành bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành, trong đó Thượng tá Nguyễn Đình Anh – Nguyên trưởng phòng PC 04 Công an tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân thị xã Cửa Lò.

 Thông qua Hội cựu Công an nhân dân thị xã để tập hợp, động viên các thế hệ cựu Công an nhân dân tiếp tục tham gia giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lực lượng Công an nhân dân, nhất là tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Qua đó góp phần ổn định an trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

                                                  Hữu Lương – Ngọc Ánh