Hội CCB Thu Thủy tổng kết công tác Hội năm 2016

Đăng ngày 07/12/2016

tkccbt

Năm 2016, Hội CCB phường Thu Thủy đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật là phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”. Vận động được hơn 12 triệu đồng để tặng 24 suất quà cho 24 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động được hơn 15 triệu đồng ủng hộ xây dựng Đài tượng niệm liệt sỹ.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường biển. Bên cạnh đó, Hội còn đồng hành với hội viên trong phát triển kinh tế. Hội đã tích cực khai thác và quản lý tốt nguồn vốn vay để SXKD với tổng số tiền 490 triệu đồng.

tkccbt1

tkccbt2

tkccbt3

Với những kết quả đã đạt được, hội nghị đã khen thưởng cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội. Riêng tập thể Hội CCB phường được Tỉnh hội đề nghị TW hội khen thưởng./.

Thanh Vân – Ngọc Ánh