Hội CCB Nghi Thủy đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đăng ngày 17/03/2017

Sáng 17/3, Hội CCB Nghi Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB phường khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự có lãnh đạo Hội CCB thị xã, Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương.

ccbnthuyTrong nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường Nghi Thủy đã thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước hết là đoàn kết, phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

ccbnthuy2

ccbnthuy1

ccbnthuy3

Hàng năm, Hội đã ký kết các hoạt động phối hợp vói chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn minh, đô thị”; Tích cực tuyên truyền hội viên, nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Đồng thời, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, nhất là phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tỷ lệ gia đình hội viên khá và giàu đạt 71%, tăng 16 % so với đầu nhiệm kỳ 2012-2017, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,6%.

Về công tác xây dựng tổ chức luôn được chú trọng, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 98,7%. Những kết quả trên đã giúp Hội CCB Nghi Thủy 5 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc.

ccbnthuy4

Các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận thông qua nghị quyết Đại hội, bầu Ban chấp hành khóa mới và ông Bùi Văn Yên tái cử chức chủ tịch Hội CCB phường Nghi Thủy nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hữu Lương – Ngọc Ánh