Hội CCB phường Nghi Hương sinh hoạt chủ đề: Phát huy “Phẩm chất bộ đội cụ Hồ” đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 01/10/2023

Sáng 1/10, Hội CCB phường Nghi Hương tổ chức buổi sinh hoạt toàn thể hội viên với chủ đề phát huy “Phẩm chất bộ đội cụ Hồ” đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đánh giá hoạt động công tác hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã; Lê Tiến Xuyên – Phó Chủ tịch Hội CCB thị xã: Lê Thị Hồng Nhung – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư Đoàn phường và hơn 200 hội viên CCB Nghi Hương tham dự.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và cán bộ, hội viên CCB phường Nghi Hương đã được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã quán triệt chủ đề: Phát huy “Phẩm chất bộ đội cụ Hồ” đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, giúp cán bộ, hội viên CCB phường hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó ra sức thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng gia đình hội viên gương mẫu và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua ở cơ sở nhằm xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cũng tại buổi sinh hoạt này, Hội CCB phường Nghi Hương còn đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Hữu Lương – Ngọc Ánh