Hoàn thành việc giải tỏa các ky ốt phía Đông đường Bình Minh, triển khai công tác quy hoạch khu lâm viên.

Đăng ngày 27/10/2022

Ngày 31/8/2022, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc giải tỏa các ky ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh. Trong Kế hoạch đã nêu rõ thời gian bắt đầu thực hiện giải tỏa là 30/9/2022 đối với toàn bộ các ky ốt trên khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh. Kế hoạch đã được UBND các phường tổ chức các buổi triển khai đối với các hộ kinh doanh; tuyên truyền, đăng tải trên các phương tiện truyền thông, báo chí để các hộ kinh doanh ky ốt được biết.

Song song với việc giải tỏa các ky ốt, UBND thị xã cũng tiến hành các bước để di dời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các hộ có đất ở khu vực phía Đông đường Bình Minh nhằm tạo quỹ đất sạch để tiến hành thu hút đầu tư xây dựng lâm viên phía Đông đường Bình Minh nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và đề xuất các hạng mục đầu tư phù hợp nhằm thu hút nhiều nguồn lực trong xã hội và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị bãi biển Cửa Lò theo hướng bền vững đồng bộ sẽ đưa Cửa Lò trở thành một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ, nhằm thu hút du khách đến tham quan, du lịch, vui chơi giải trí, làm việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đô thị du lịch biển Cửa Lò và tỉnh Nghệ An.

Đến thời điểm ngày 24/10/2022, toàn bộ 16 bãi đậu xe và 196/209 ky ốt đã tháo dỡ xong, 11 ky ốt đã chuyển đồ về để chuẩn bị tháo dỡ, chỉ còn 02 ky ốt chưa chuyển đồ về. Theo kế hoạch thì đến 30/10/2022 các hộ kinh doanh phải hoàn thành việc tháo dỡ toàn bộ các ky ốt.

Song song với việc giải tỏa các ky ốt, UBND thị xã cũng đã làm việc với các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất trên khu vực lâm viên để thông báo kế hoạch giải tỏa và đề nghị di dời.

Đối với việc triển khai công tác quy hoạch khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh: Thực hiện chủ trương cho phép khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng lâm viên phía Đông đường Bình Minh tại Công văn số 5390/UBND-CN ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh, hiện nay UBND thị xã đang tích cực hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch. UBND thị xã đã ký quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 về việc phê duyệt E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT đối với gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Hiện nay, hồ sơ mời thầu đã đăng tải trên cổng thông tin đấu thầu quốc gia. Sau khi lựa chọn xong đơn vị tư vấn, UBND thị xã sẽ tiến hành các thủ tục để lập quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt trong cuối năm 2022.

Phòng Quản lý đô thị thị xã