Hiệu quả bước đầu của các sản phẩm du lịch mới ở Cửa Lò (Phát sóng NTV ngày 21/08/2019)

Đăng ngày 21/08/2019

Là một đô thị trẻ đang trên đà phát triển, du lịch Cửa Lò đã và đang ngày càng khẳng định thương hiệu của mình, đặc biệt là làm mới các sản phẩm du lịch, để phục vụ nhu cầu của du  khách trong và ngoài nước.