HĐND thị xã giám sát việc thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất tại phường Nghi Hòa

Đăng ngày 20/04/2023

Chiều ngày 20/4, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã do Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy – Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Hồng Quang dẫn đầu đã tiến hành giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Nghi Hòa (giai đoạn 2020- 2022). Cùng đi có các thành viên Đoàn giám sát; đại diện UBMTTQ thị xã; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cửa Lò.

Phường Nghi Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên là 421.86 ha. Trong những năm qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được địa phương đặc biệt chú trọng. Số lượng hồ sơ trên địa bàn phường là 1.154 hồ sơ. Trong đó 100% hồ sơ đã được xét duyệt và công khai theo đúng quy định. Đối với kết quả cấp GCNQSDĐ lần đầu và cấp đổi GCNQSDĐ: UBND phường Nghi Hòa đã cấp GCNQSDĐ cho 1.108 gia đình, cá nhân, chiếm tỷ lệ 96%, trong đó từ ngày 01/1/2020 đến ngày 30/12/2022 cấp được 30 giấy CNQSDĐ, chiếm tỷ lệ 2,6%. Số lượng hồ sơ chưa được cấp giấy là 46 hồ sơ, chiếm 3,9%. Đây là những hồ sơ bị vướng mắc do người dân hoặc do chính sách về đất đai. UBND phường đã tiến hành chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với ban cán sự các khối tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký và cấp GCNQSDĐ đối với những hộ gia đình, cá nhân. Đặc biệt, đối với các hồ sơ vướng mắc trong thẩm quyền, địa chính phường ra thông báo hướng dẫn người dân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp ngoài thẩm quyền xin ý kiến cơ quan cấp trên để giải quyết cho người dân; thường xuyên cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ, khai thác và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định…

Thông qua cuộc giám sát, UBND phường Nghi Hoà cũng có những đề xuất, kiến nghị như: Đề nghị UBND thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ khối để qua đó phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai cho nhân dân. Chú trọng công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân; Đề nghị Chi nhánh văn phòng đăng ký QSDĐ hỗ trợ kịp thời cho phường trong công tác đo đạc để có số liệu chính xác trong việc hoàn thiện cấp GCN cũng như hồ sơ đăng ký biến động; Đề nghị UBND thị xã xem xét có kế hoạch trình các cấp có thẩm quyền để xử lý, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đối với hồ sơ chưa được cấp giấy đang bị vướng mắc như đất sử dụng không liên tục, cấp đất sai thẩm quyền…

Trong khuôn khổ của chương trình, các thành viên đoàn giám sát HĐND thị xã đã có nhiều tham luận và có những giải trình cụ thể những vấn đề liên quan, đồng thời đề nghị phường cần tăng cường tốt hơn công tác quản lý đất đai trên địa bàn; sớm giải quyết các hồ sơ đất đai còn tồn đọng, tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất đai; đất trong diện quy hoạch phải chuyển đổi cho người dân kịp thời, thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định của Nhà nước, tránh để xảy ra tình trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Hồng Quang đã dành sự ghi nhận và đánh giá cao đối với công tác quản lý cấp giấy CNQSDĐ của phường Nghi Hòa trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị phường Nghi Hòa tiếp tục thực hiện tốt công tác lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và công tác quản lý biến động đất đai. Rà soát lại cụ thể các vướng mắc đối với 46 hồ sơ còn tồn đọng để giải quyết sớm việc cấp giấy CNQSDĐ cho người dân; Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ đã đủ điều kiện để gửi thị xã thẩm định khi đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận cho người dân; Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đất công, đất giáp ranh để hạn chế tình trạng lấn chiếm; Tăng cường công tác hòa giải; Công tác phối kết hợp với các cơ quan chức năng liên quan như Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng TN- MT. Đối với những kiến nghị của của UBND phường đoàn sẽ tiếp thu, ghi nhận, làm cơ sở đề nghị thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới./.

Phan Thành- Tạ Nhật