HĐND thị xã giám sát công tác Cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn thị xã

Đăng ngày 28/04/2023

Sáng ngày 28/4, đoàn giám sát HĐND thị xã tổ chức giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã theo quy định của luật đất đai năm 2013 với các đơn vị được giám sát trực tiếp gồm: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất thị xã và Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã. Các đồng chí Lê Thanh Long- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn; Nguyễn Hồng Quang- UVBTV Thị Ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng đoàn; Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND thị xã; các thành viên đoàn giám sát HĐND thị xã; lãnh đạo, cán bộ các đơn vị được giám sát trong đợt này cùng dự.

Qua giám sát cho thấy, trong những năm gần đây, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã đã được cấp ủy, chính quyền từ thị xã tới cơ sở quan tâm thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phát sinh, theo kế hoạch hầu hết được giải quyết kịp thời đã đáp ứng nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai kéo dài cơ bản được giải quyết. Kết quả cấp GCNQSD đất ở lần đầu cho hộ gia đình cá nhân cho thấy, tính đến nay, toàn thị xã đã cấp GCN QSDĐ lần đầu là 10.067/10.669 hồ sơ (đạt 94,36%). Số hồ sơ chưa được cấp là 602 (chiếm 5,64% hồ sơ). Trong đó, số hồ sơ người dân chưa bổ sung các giấy tờ như văn bản phân chia tài sản thừa kế, giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất là 341 hồ sơ; số hồ sơ cấp sai thẩm quyền không phù hợp với quy hoạch là 169 hồ sơ; số hồ sơ người dân không thống nhất diện tích, nguồn gốc, đang tranh chấp là 61 hồ sơ; số hồ sơ đất sử dụng không liên tục là 31 hồ sơ. Về kết quả cấp giấy CNQSDĐ cho tổ chức: Ở nhóm đất nông nghiệp đã cấp cho 3 tổ chức với tổng diện tích 21,85ha. Ở nhóm đất phi nông nghiệp, đã cấp 288 GCNQSDĐ với tổng diện tích 325,95ha…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng một số hồ sơ từ các phường gửi đến cơ quan chuyên môn thị xã còn phải chỉnh sửa nhiều, thiếu thành phần hồ sơ theo quy định, phải trả lại cá nhân, hộ gia đình; việc phối hợp thực hiện đăng ký chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính giữa các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các phường chưa được thực hiện kịp thời; việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân còn chậm trễ, một số cá nhân, hộ gia đình chưa chủ động phối hợp lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thông báo của địa phương…

Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận đối với nhiều nội dung quan trọng, sát thực tiễn liên quan đến công tác cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn thị xã; các đơn vị được giám sát đã giải trình, làm sáng tỏ các vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm giúp thị xã làm tốt hơn công tác cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.

Kết luận giám sát, đồng chí Lê Thanh Long- Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn giám sát HĐND thị xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thị xã đã đạt được trong công tác cấp giấy CNQSDĐ trong thời gian qua; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị được giám sát. Đồng thời, đề nghị các đơn vị được giám sát tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác cấp giấy CNQSDĐ. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành các quy định pháp luật về đất đai; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các phường để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác này tại cơ sở; thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các ban, ngành liên quan giữa thị xã và các phường về công tác cấp giấy CNQSDĐ; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở nhằm góp phần giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến đất đai; quan tâm giải quyết tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan tới đất đai, tránh khiếu kiện, tố cáo kéo dài../.

Phan Thành- Duy Quý