HĐND Cửa Lò họp bất thường và triển khai Hiến pháp 2013

Đăng ngày 12/06/2014

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Văn Minh – Thị ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thị xã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiến pháp năm 2013. Hội nghị nhằm giúp đại biểu HĐND thị xã, Thường trực HĐND các phường nắm vững những nội dung cơ bản của Hiến pháp, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tôn trọng chấp hành Hiến pháp, tạo sự thống nhất cao về việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND thị xã, thường trực HĐND các phường trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp, pháp luật. 

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Mão, Ủy viên Thường trực HĐND Tỉnh giới thiệu 14 nội dung cơ bản và những nét mới của Hiến pháp 2013. Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều quy định về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… với bố cục hợp lý, kỹ thuật trình bày bảo đảm đúng tầm của đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài , phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992. Hiến pháp 2013 đề cao quyền con người, quyền giám sát của nhân dân, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

          Đồng chí  Trần Văn Mão, Ủy viên Thường trực HĐND Tỉnh cũng đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp ở  Cửa  Lò khẩn trương triển khai thực hiện Hiến pháp sửa đổi năm 2013, đặc  biệt  là chú trọng việc truyên truyền, phổ biến Hiến pháp nhằm đảm bảo Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

         Cũng trong sáng nay,  12/6/2014, Hội đồng nhân dân TX Cửa Lò khóa IV đã khai mạc kỳ họp thứ VIII để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên thường trực HĐND, Ủy viên UBND Thị xã, thông qua tờ trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

        Tại kỳ họp bất thường này, HĐND Thị xã Cửa Lò đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên thường trực HĐND Thị xã khóa IV đối với bà Hoàng Đinh Thùy Dung do chuyển công tác làm Bí thư Thị đoàn; Đồng thời, bầu bổ sung ông Ngô Bình Sơn, Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghi Hải vào chức danh Ủy viên thường trực HĐND Thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. HĐND thị xã Cửa Lò cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban đối với ông Nguyễn Chí Nguyện-Nguyên chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã do chuyển công tác làm Trưởng phòng tài chính-kế hoạch Thị xã và bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Minh-Nguyên là Phó phòng Tài chính-Kế hoạch, Chánh văn phòng HĐND- UBND thị xã Cửa Lò vào chức danh trên với số phiếu bầu đạt 100%.

Sau khi nghe UBND Thị xã trình bày tờ trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 cho 5 phường là Thu Thủy, Nghi Hương, Nghi Thu, Nghi Hải và phường Nghi Hòa, HĐND thị xã đã thảo luận và nhất trí ra nghị quyết của kỳ họp.

 

                                                          Khắc Giang-Hữu Lương-Tạ Nhật