HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tổ chức kỳ họp thứ VII

Đăng ngày 22/09/2022

Sáng 22/9, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tổ chức kỳ họp thứ VII (Kỳ họp chuyên đề). Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy; Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên- Môi trường, Chánh Văn phòng HĐND, UBND thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Ban quản lý đô thị  và các đại biểu HĐND  thị xã Cửa Lò khóa VI.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND thị xã đã báo cáo tóm tắt các tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về việc điều chỉnh tăng thu ngân sách năm 2022 và Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Muc đích góp phần thực hiện tốt công tác lập quy hoạch lâm viên phía Đông đường Bình Minh; Quy hoạch chi tiết khu đô thị tại phường Nghi Thu, Nghi Hương; Đồng thời thực hiện các công trình chỉnh trang ở phía Đông cũng như ở  phía Tây đường Bình Minh.

Tiếp đó, Ban Kinh tế – Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thị ủy nêu lên một số nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò tiên phong của người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong việc triển khai thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của thị xã về giải tỏa ki ốt, quy hoạch lâm viên phía Đông đường Bình Minh và triển khai các công trình chỉnh trang, tổ chức hoạt động kinh doanh ở phía Tây đường Bình Minh …

Sau khi các đại biểu thảo luận và lãnh đạo UBND thị xã giải trình ý kiến của đại biểu, HĐND thị xã khóa VI đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ VII.

                                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh