Cửa Lò tập huấn triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Đăng ngày 22/09/2022

Sáng ngày 22/9, Phòng Lao động TB và XH phối hợp với Trung tâm chính trị thị xã tổ chức khai mạc lớp tập huấn triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Hoàng Văn Phúc- Phó chủ tịch UBND thị xã.

Tham gia lớp tập huấn có 120 học viên là đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể thị xã; đại diện các Phòng, ban, ngành gồm: Lao động TB và XH; Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Văn hoá &Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Quản Lý đô thị, Y tế, Nội vụ, Chi cục thống kê, Ngân hàng chính sách xã hội; đại diện lãnh đạo  UBND, công chức Văn hóa- xã hội (phụ trách chính sách) 7 phường; Bí thư, khối trưởng 39 khối trên địa bàn thị xã.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe các nội dung: Quán triệt, triển khai Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND thị xã về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022 theo Thông tư số 07/2021/TT- BLĐTBXH ngày 18/7/2022 và Thông tư số 02 /2022/ TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

Lớp tập huấn được diễn ra nhằm giúp cán bộ, điều tra viên làm công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thị xã nắm vững thông tin, quy trình, phương pháp rà soát hàng năm. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 của các địa phương, qua đó, đề xuất xây dựng các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế – xã hội, hoạch định chính sách an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn thị xã./..

Phan Thành- Tạ Nhật