HĐND Thị xã Cửa Lò Khóa V bế mạc kỳ họp thứ III

Đăng ngày 28/12/2016

bm1

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã phân tích, đánh giá khách quan những mặt được và chưa được, những hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp HĐND, UBND Thị xã  lựa chọn và vận dụng trong thời gian tới. 

bm2

bm3

bm4

Tại phiên chất vấn và trả lời của lãnh đạo các phòng ban ngành đã giải trình rõ các vấn đề cử tri quan tâm như: môi trường, đất đai, quy hoạch cảnh quan đô thị, hoạt động du lịch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng…

hd

Kỳ họp đã nhất trí thông qua 3 tờ trình và các Nghị quyết, trong đó có các Nghị quyết quan trọng như: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017; Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách địa phương năm 2017…

bm5

bm6jpg

Sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết đầy trách nhiệm. Kỳ họp thứ III, HĐND TX Cửa Lò khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã bế mạc. Thay mặt HĐND Thị xã Cửa Lò: Ông Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã yêu cầu các cấp ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, ngay sau kỳ họp này cần triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết của kỳ họp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

 Mỹ Hạnh – Duy Quý