HĐND phường Nghi Thủy tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 28/04/2021

Chiều ngày 28/4, HĐND phường Nghi Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Huệ- Chủ tịch Hội CCB thị xã- Đại biểu HĐND TX bầu trên địa bàn; Võ Văn Lý- Trưởng phòng Kinh tế; Võ Minh Vỹ- Phó Ban kiểm tra Thị ủy- Phó đoàn chỉ đạo Thị xã tại phường Nghi Thủy; Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò- Bến Thủy; đại diện cảng Cửa Lò; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể địa phương; đại biểu HĐND phường tham dự.

Nhiệm  kỳ 2016- 2021, HĐND phường Nghi Thủy có 25 đại biểu. Trong đó số đại biểu nữ 4 đại biểu chiếm tỷ lệ 16%; dưới 35 tuổi có 5 đại biểu chiếm tỷ lệ 20%; quần chúng có 3 đại biểu chiếm tỷ lệ 12%. Hoạt động của HĐND phường  trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về KT- XH, AN- QP và đã có sự kết nối chặt chẽ với các tổ chức chính trị, đoàn thể tại địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND phường đã tổ chức 10 kỳ họp theo quy định của pháp luật, ban hành 52 Nghị quyết. Các Nghị quyết đề ra đều sát đúng với thực tế của địa phương và được UBND, các ban ngành trong phường tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng đưa địa phương phát triển nhanh, toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên đã được HĐND thị xã đánh giá cao, cử tri đồng thuận. Trong suốt nhiệm kỳ HĐND phường đã tổ chức được 32 cuộc giám sát; 15 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp với 1.450 lượt cử tri tham gia; tỷ lệ giải quyết các ý kiến của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri đạt 90% trở lên…

Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận để đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, UBND phường Nghi Thủy đã khen thưởng cho 03 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021./.

Phan Thành- Tạ Nhật