HĐND phường Nghi Thu tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XIX

Đăng ngày 27/12/2018

Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 27/12/2018, Hội đồng nhân dân phường Nghi Thu khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 6. Đồng chí Nguyễn Thị Dung – Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch Thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Nghi Thu đã về dự.

nghi thu 1

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của phường Nghi Thu đạt gần 3.449 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2017, đạt 101% kế hoạch Thị xã giao. Trong đó, một số ngành vượt nổi bật như: dịch vụ, công nghiệp – xây dựng… Tổng thu ngân sách đạt 8,2 tỷ đồng, tăng 109,3% so với kế hoạch Thị xã giao.Công tác quốc phòng – an ninh được chú trọng quan tâm, an sinh xã hội tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,1%. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc tích cực. Trong năm, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước cùng như địa phương, đặc biệt đến nay có 02 dòng họ được công nhận danh hiệu dòng văn hóa. Năm qua, phường đã tổ chức 04 cuộc tiếp xúc giữa HĐND tỉnh, thị xã và phường với cử tri.

nghi thu 2

nghi thu 5

nghi thu 4

nghi thu 3

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong năm, HĐND phường Nghi Thu còn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu; Đồng thời thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế, Văn hóa – xã hội, Quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách năm 2019. Với các mục tiêu cơ bản: tổng giá trị sản xuất đạt 3,9 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 8,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,3 triệu đồng/năm./.

Dương Tân – Thanh Bình