HĐND phường Nghi Thu khóa 18 tổ chức kỳ họp thứ 10

Đăng ngày 14/07/2015

Tổng giá trị sản xuất đạt trên 1. 357 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 55% kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 5,680 tỷ đồng, đạt 87,4% dự toán UBND Thị xã giao, đạt 90% so với HĐND phường giao. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra…là kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn phường Nghi Thu.

14.7

147

 

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐND phường Nghi Thu thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương và thông qua nghị quyết của kỳ họp. Trong đó, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu của 6 tháng cuối năm Thị xã giao, Nghị quyết HĐND phường về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 để tập trung chỉ đạo đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước cấp trên giao./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật