HĐND phường Nghi Hương khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ IX

Đăng ngày 08/05/2024

Chiều ngày 8/5, HĐND phường Nghi Hương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026  tổ chức kỳ họp thứ IX (kỳ họp chuyên đề).

Các ông, bà: Lê Thị Hồng Nhung  – Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Hoàng Thành  – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy và các vị đại biểu HĐND phường Nghi Hương khóa XX tham dự. Ông Hoàng Văn Hợp – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND phường Nghi Hương khóa 20 được nghe đại diện UBND phường báo cáo một số nội dung chính và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Theo đó, quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Do đó, đa số cử trí nhất trí với nội dung của đề án.

Tại kỳ họp, Ban pháp chế HĐND phường Nghi Hương khóa XX cũng đã báo cáo thẩm tra các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 9. Trên cơ sở đó các vị đại biểu HĐND phường Nghi Hương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thảo luận và nhất trí với nội dung của Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Đồng thời, biểu quyết thông qua các Tờ trình, Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

                                                     Hữu Lương  – Ngọc Ánh