Cử tri phường Nghi Thuỷ thống nhất cao với Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị Thành phố Vinh

Đăng ngày 08/05/2024

Sáng ngày 8/5, HĐND phường Nghi Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 để thực hiện việc lấy ý kiến của các đại biểu về Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Văn Thọ – Trưởng phòng Nội vụ, Phó trưởng đoàn chỉ đạo số 2 tại phường; Các đồng chí uỷ viên BTV Đảng uỷ, BCH Đảng bộ phường, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các đại biểu HĐND phường; Bí thư khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các khối.

Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, UBND phường Nghi Thuỷ đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh đại chúng, không gian mạng và qua các họp khối; Ban hành các thông báo, quyết định để tổ chức thực hiện; Chỉ đạo 6/6 khối rà soát lập và niêm yết danh sách cử tri. Ngày 5/5 các khối đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri; Ban chỉ đạo, các tổ chức họp thẩm định đảm bảo đúng kế hoạch.

Toàn phường đã có 4947 cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%, trong đó có 4709 cử tri đồng ý (chiếm 95,2%) và 238 cử tri không đồng ý (chiếm 4,8%).

 Cử tri Nghi Thủy cũng nêu những băn khoăn, lo lắng và có những kiến nghị: Cần có các điểm giao dịch trung gian để người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại giải quyết thủ tục hành chính; Yêu cầu không thu các loại phí phát sinh chuyển đổi các giấy tờ sau khi sáp nhập….

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường thống nhất với các Báo cáo, Tờ trình đưa ra; Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết tán thành Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và bế mạc kỳ họp.

Nguyễn Hương – Tạ Nhật