HĐND phường Nghi Hải tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa 5, nhiệm kỳ 2016- 2021

Đăng ngày 08/01/2021

Sáng ngày 08/01, HĐND phường Nghi Hải khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang- UVBTV thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Sỹ Cường- UVBTV thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy; Bùi Đình Đương- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo thị xã tại phường Nghi Hải; đại biểu HĐND thị xã bầu tại phường cùng tham dự.

Năm 2020, tuy phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân phường Nghi Hải đã nổ lực phấn đấu, cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – Xã hội đã đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt ước đạt 1.069 tỷ đồng; Thu ngân sách ước đạt 1.343 tỷ đồng. VHXH có nhiều khởi sắc. Tổ chức thành tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%.  11/11 khối đạt khối văn hóa; công tác y tế, giáo dục được đầu tư, quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; Quốc phòng- An ninh được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì HĐND phường Nghi Hải cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt địa phương còn hạn chế, như: Lĩnh vực DVDL đạt thấp, phát triển các mô hình kinh tế còn hạn chế; tiến độ đầu tư và xây dựng các công trình xây dựng còn chậm; công tác VSMT có lúc, có nơi chưa thật sự đạt hiệu quả; tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT vẫn còn xẩy ra; tuyển gọi công dân nhập ngũ chưa đạt chỉ tiêu… Đối với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, HĐND phường Nghi Hải cũng đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 25, nhiệm kỳ 2021-2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ năm 2021- 2026; đưa tổng giá trị sản xuất dự kiến lên 1.138 tỷ đồng, tăng 106,5% so với năm 2020; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội; Thực hiện tốt hơn công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; giữ vững Quốc phòng -An ninh.

Trong phiên họp sáng nay, HĐND phường cũng đã thông qua báo cáo của UBND về việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội ; thu chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm trước và sau kỳ họp lần thứ 11 và trước kỳ họp thứ 12, HĐND phường khóa V; Báo cáo của thường trực HĐND; Báo cáo thẩm tra giám sát của Ban kinh tế xã hội, ban pháp chế; Thông báo của UBMTTQ phường về công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng chính quyền; Thông báo về kết quả kỳ họp lần thứ 14 HĐND thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp lần  này, các đại biểu HĐND phường cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề mà cử tri trên địa bàn quan tâm, đồng thời thường trực HĐND phường cũng thông qua các tờ trình về việc thực hiện nhiệm vụ KT – XH, an ninh quốc phòng; Dự toán thu chi ngân sách năm 2021 và chương trình giám sát của thường trực HĐND, các ban HĐND năm 2021.

Trong  phiên họp chiều nay, kỳ họp lần thứ 12 HĐND phường Nghi Hải tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đồng thời thông qua các Nghị quyết của kỳ họp./.

                                                                         Phan Thành- Tạ Nhật