Giáo dục, nâng cao ý chấp hành Luật giao thông đường bộ cho học sinh ở Cửa Lò(Phát sóng NTV:6/10/2019)

Đăng ngày 07/10/2019

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục Luật giao thông đường bộ mà ý thức khi tham gia giao thông của học sinh Cửa Lò được nâng lên và còn góp phần giảm thiểu tai nạn xảy ra trên địa bàn.