Cửa Lò phát huy vai trò của người cao tuổi (Phát sóng NTV:01/10/2019)

Đăng ngày 07/10/2019

Phát huy truyền thống của Người cao tuổi Việt Nam, trong những năm  qua, thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng” đã có hàng trăm Người cao tuổi Thị xã Cửa Lò tích cực đóng góp trí tuệ tham gia vào công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức xã hội, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của Thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.