Giáo dân Giáo họ Đức Xuân nấu 600 suất cơm tặng tuyến đầu chống dịch và công dân cách ly tập trung(phát sóng NTV ngày 2/9/2021)

Đăng ngày 02/09/2021