Giao ban nghiệp vụ Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cụm đồng bằng đô thị

Đăng ngày 20/07/2020

Chiều ngày 20/7, Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cụm đồng bằng đô thị đã tổ chức hội nghị giao ban nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trần Hoài Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Tỉnh và các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đồng chủ trì hội nghị.

Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  Tỉnh Nghệ An là tổ chức nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác lãnh đạo, quản lý trực tiếp các Trung tâm nhằm phối hợp, liên kết, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống Trung tâm Văn hóa, trên địa bàn Tỉnh.

Hoạt động văn hóa cơ sở cụm đồng bằng và đô thị tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm có nhiều điểm nổi bật: Có hơn 250 buổi tuyên truyền lưu động và Tuyên truyền trực quan các ngày lễ lớn và nhiều hoạt động ý nghĩa khác; Xây dựng được nhiều mô hình hay góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn; Công tác văn hóa văn nghệ đáp ứng được yêu cầu với nhiều nội dung phong phú, 70 chương trình văn nghệ có chất lượng, 30 buổi giao lưu về miền ví, giặm; Các câu lạc bộ thơ, nhạc ở các huyện, TP, thị xã hoạt động thường xuyên và có sức lan tỏa. Tham gia nhiều giải đấu do Tỉnh tổ chức và đạt được nhiều thành tích tiêu biểu. Sản xuất được nhiều phóng sự, tin bài đáp ứng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nhiều mô hình hay, cách làm tốt đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Tại hội nghị, các thành viên Câu lạc bộ cũng đã tiến hành chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thông; Thảo luận và bàn ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sản xuất nhiều tin bài, phóng sự có chất lượng; Xây dựng nhiều mô hình văn hóa mới, tham gia nhiều giải đấu đạt nhiều kết quả cao hơn nữa. Củng cố hoạt động các Câu lạc bộ; Tiếp tục kiểm kê văn hóa phi vật thể trên địa bàn./.

 

Nguyễn Hương – Duy Quý