Giám sát công tác tuyển dụng, bố trí và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2020 – 2023.

Đăng ngày 22/05/2024

Chiều ngày 22/5/2024, Đoàn giám sát của HĐND thị xã do đ/c Lê Thanh Long –  Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND Thị xã làm trưởng đoàn, đã thực hiện công tác giám sát công tác tuyển dụng, bố trí và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2020 – 2023. Tham gia buổi giám sát có các thành viên trong đoàn, đại diện các phòng ban UBND Thị xã: Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch và các bộ phận liên quan.

Theo chương trình làm việc, trước khi nghe báo cáo của phòng GD – ĐT, Nội vụ Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại một số Trường học trên địa bàn để trao đổi, nắm bắt việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, người lao động để đánh giá việc tuân thủ, chấp hành các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục trên địa bàn.

Qua giám sát cho thấy, trong giai đoạn 2020-2023, công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đã được quan tâm thực hiện. Các phòng Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo, đã tham mưu UBND Thị xã chủ động triển khai các quy định của trung ương, của tỉnh về công tác tuyển dụng, bố trí và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục thuộc quyền quản lý. Việc phân bổ biên chế được thực hiện kịp thời, chặt chẽ; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đảm bảo theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các kết luận sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc; các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, qua khảo sát và nghiên cứu hồ sơ cho thấy công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thị xã cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các cấp học, trường học trên địa bàn, kinh phí để chi trả việc thừa giờ cho giáo viên, cơ sở vật chất của một số trường đang gặp khó khăn…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Thanh Long ghi nhận những kết quả mà các phòng Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ đã thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2020 – 2023, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn Giám sát chỉ ra. Đồng chí cũng đề nghị các phòng cần giải quyết sớm các tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, đề xuất các cấp thẩm quyền hỗ trợ nguồn kinh phí chi trả chế độ tăng giờ cho đội ngũ giáo viên, kêu gọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo cho công tác dạy và học trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý