Giám đốc-TBT Đài PTTH Nghệ An làm việc tại Đài TTTH Cửa Lò

Đăng ngày 20/03/2014

 

Cùng tham gia buổi làm việc này, về phía Thị xã có các Đ/c trong Ban thường vụ Thị uỷ: Phan Công Lưu, Phó Chủ tịch UBND thị xã và Hoàng Sỹ Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ. Đây là buổi làm việc nằm trong kế hoạch chung của Ngành PTTH Tỉnh nhằm kiểm tra, đánh giá các hoạt động của hệ thống Đài TTTH cấp huyện. Ngoài ra, trong buổi làm việc này, Ban giám đốc Đài PTTH Tỉnh cũng lấy ý kiến nhận xét Trưởng, Phó Đài trong năm 2008 và Quy hoạch Trưởng, Phó Đài của đơn vị đến năm 2010 của tập thể Đài TTTH Cửa Lò.

Sau khi đại diện các Phòng của ĐàI PTTH Nghệ An kiểm tra, đánh giá thông qua báo cáo trực tiếp của các Đ/c Trưởng, Phó ĐàI, qua các văn bản, sổ sánh và qua ý kiến đánh giá của tập thể CBCC-LĐ trong cơ quan, Đ/c Trần Duy Ngoãn, Tỉnh uỷ viên, GĐ-TBT Đài PTTH Nghệ An đã có kết luận: Nhìn chung, trong năm 2008, ĐàI TTTH Cửa Lò đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà ngành và Thị xã giao.

Trong công tác sản xuất chương trình, Đài TTTH Cửa Lò đứng thứ 9 trong tổng số 19 Đài cấp huyện. Kết quả từ ngày 25/12/ 2007 đến ngày 25/10/ 2008, Đài TTTH Cửa Lò đã gửi 325 Tin trong đó đã Phát sóng 247 tin và gửi 106 bài trong đó đã phát sóng 84 bàI, hoàn thành kế hoạch giao 20 Trang phát thanh, 24 Trang truyền hình – Phát sóng và 1 chuyên đề du lịch. Tỷ lệ được phát sóng Tin, bàI của Đài TTTH Cửa Lò khá cao. Tuy nhiên, về số lượng, so với năm ngoái, số lượng tin bài gửi của đơn vị đã sụt giảm.

Cùng với các chương trình PTTH, Đ/c Giám đốc-TBT đã có ý kiến nhận xét, đánh giá, kết luận nhiều vấn đề. Đ/c cũng lưu ý Đài TTTH cửa Lò cần khắc phục những tồn tại để tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều tin bài có chất lượng cho Đài Tỉnh. Đ/c cũng mong muốn các Đ/c lãnh đạo Thị xã quan tâm giúp đỡ Đài TTTH cửa Lò hơn trong thời gian tới.

Trong buổi làm việc này, các Đ/c trong Ban thường vụ Thị uỷ: Phan Công Lưu, Phó Chủ tịch UBND Thị xã và Hoàng Sỹ Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ cũng đã phát biểu ghi nhận những đóng góp của Đài TTTH Cửa Lò, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại của Đài và bày tỏ sẻ ủng hộ các kiến nghị, đề xuất của Đài trong thời gian tới để Đài hoạt động được thuận lợi hơn, góp phần chung vào sự phát triển của Thị xã.

Theo: Khắc Giang