Giám đốc Công an tỉnh làm việc với TX Cửa Lò về xây dựng đơn vị điển hình 

Đăng ngày 07/03/2023

Chiều 7/3, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thị ủy Cửa Lò về thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; Hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Cửa Lò thành đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị trong năm 2023”. Tiếp đoàn về phía thị xã có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy Cửa Lò cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng ban, Công an thị xã và lãnh đạo Đảng ủy -UBND, Công an các phường trên địa bàn.

Năm 2023, thị xã Cửa Lò tập trung xây dựng Công an 7 phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị theo các tiêu chí của Bộ Công an: đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Cửa Lò thành đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị. Mục tiêu là phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng thành công điển hình theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Song phải phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa bàn nhằm đảm bảo tốt an ninh, trật tự.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo thị xã cũng như đại diện các phòng, ban, đơn vị, lãnh đạo các phường đã thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các tiêu chí xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Đồng thời nêu lên một số khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn kinh phí và đề xuất Công an tỉnh quan tâm hỗ trợ. Đại diện các phòng  Công an tỉnh cũng đã có một số ý kiến nhằm giúp thị xã triển khai thực hiện tốt các tiêu chí, kế hoạch đã đề ra.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của thị xã. Đồng thời đưa ra một số định hướng nhằm giúp thị xã thực hiện có hiệu quả đề án. Đồng chí đề nghị thị xã đưa việc thực hiện nội dung trên làm tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cuối năm. Tăng cường công tác cải cách hành chính và thực hiện đề án 06 của Chính phủ, tích cực phối hợp với các phòng của Công an tỉnh và thành lập tổ giúp việc, phân công rõ trách nhiệm thành viên. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã tới cơ sở tham gia “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; Hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Cửa Lò thành đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị trong năm 2023″…

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thị xã trong tình hình mới và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh