Ghi nhận 13 ý kiến tại tổ thảo luận số 2- kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khoá VI

Đăng ngày 20/12/2022

Nằm trong chương trình của phiên làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, chiều ngày 20/12, các đại biểu đã thảo luận theo tổ. Tại tổ 2 do đồng chí Nguyễn Chí Nguyện- Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã làm Tổ trưởng. Đại biểu khách mời có các đồng chí: Doãn Tiến Dũng- Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Hồng Quang- UVBTV, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; Nguyễn Quang Tiêu- UVBTV, Chủ tịch MTTQVN thị xã, Trưởng Ban dân vận thị ủy; Đại biểu các đơn vị: Nghi Thu, Nghi Hải, Nghi Hòa và một số cơ quan, phòng, ban, đơn vị liên quan tham dự. 

Tại chương trình làm việc, các đại biểu HĐND thị xã ở các đơn vị bầu cử và đại biểu khách mời dành sự đánh giá cao đối với báo cáo kết quả của UBND thị xã về kết quả kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2022. Bên cạnh đó, các đại biểu tổ 2 đã có 13 ý kiến thảo luận liên quan đến các vấn đề như: Thị xã cần quan tâm đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng sau khi thu hồi đất để thực hiện các dự án; Cần có chế tài trong công tác thu gom, xử lý rác thải tại trên địa bàn thị xã; Có phương án bố trí đấu nối hệ thống nước sạch tại phường Nghi Hòa, đặc biệt là tại các khu tái định cư; Thị xã xem xét mở rộng khu ẩm thực Nghi Hải đồng thời hỗ trợ địa phương này nguồn kinh phí xử lý rác đọng trong mùa mưa bão; Các ban ngành thị xã cần phối hợp để tổ chức có hiệu quả hơn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, nên đưa các phiên tòa giả định về các khu dân cư để tăng cường tính răn đe, tuyên truyền; Thị xã cần tăng cường kiểm tra, xử lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các điểm bán hàng rong tự phát trước các cổng trường học; Cần có giải pháp để kiểm soát tình trạng sinh con thứ 3 đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn thị xã; Cần tìm giải pháp để tạo đầu ra cho sản phẩm Ocop; Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Có phương án xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn thị xã; Thị xã và các phường cần có sự hỗ trợ nguồn kinh phí cho các tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả; Nhóm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của thị xã so với thực tế là khá cao; Cần có giải pháp đối với những khách sạn xuống cấp ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị chung của thị xã; Đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2 đường Sào Nam…

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đã giải trình một số vấn đề nằm trong thẩm quyền mà các đại biểu và các cử tri quan tâm.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Nguyện- Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã, Tổ trưởng tổ thảo luận số 2 đánh giá cao công tác chuẩn bị thảo luận của các đại biểu. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành chuẩn bị nội dung để giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm trong ngày lam việc thứ hai của kỳ họp lần thứ 8, HĐND thị xã khóa VI./.

Phan Thành- Duy Quý