Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt nam

Đăng ngày 26/03/2015

dq

 

dq1

 

dq2

 

dqd

 

 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Đức phó chủ tịch UBND thị xã đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam. Đồng thời đánh giá những kết quả mà lực lượng dân quân tự vệ Cửa Lò đạt được trong thời gian qua. Tiếp đó, đại diện dân quân tự vệ thời kỳ chống Mỹ cũng như giai đoạn hiện nêu lên những chiến công của lực lượng dân quân Cửa Lò trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

dq3

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy đã biểu dương những thành tích mà dân quân tự vệ Cửa Lò đã đạt được. Đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đó là các địa phương, đơn vị cần quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân quân tự vệ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức chính trị, thường xuyên tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, có biện pháp đồng bộ, kịp thời, tạo sự chuyển biến toàn diện trong việc chăm lo xây dựng và tổ chức hoạt động dân quân tự vệ. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Cửa Lò đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

dq4

 

ddd

Dịp này, UBND thị xã cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích xấu sắc trong công tác dân quân tự vệ năm 2014.

Hữu Lương – Duy Quý