Dừng cách ly y tế trên địa bàn phường Nghi Hải – TX Cửa Lò từ 0h ngày 22/10

Đăng ngày 22/10/2021