Clip: Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan làm việc với phường Nghi Hòa.

Đăng ngày 22/10/2021