Du lịch Cửa Lò: 9 tháng đầu năm doanh thu 1.030 tỷ đồng đạt 114,4% kế hoạch năm

Đăng ngày 26/03/2014

 

Nhờ triển triển khai nhiều biện pháp tích cực, như đầu tư hàng trăm tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, đổi mới khâu quảng bá tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật… đặc biệt là khuyến khích hơn 220 cơ sở lưu trú trên địa bàn nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ. Do vậy 9 tháng đầu năm lượng khách du lịch đến với Cửa Lò đạt 1 triệu 985 ngàn lượt bằng 99,3% so với kế hoạch; tăng 10,6% so với cùng kỳ 2010; trong đó Khách lưu trú ước đạt 1.295.000 lượt khách, đạt 99,6% so với kế hoạch; tăng 19,6% so với cùng kỳ; Doanh thu du lịch 1.030 tỷ đồng đạt 114,4% kế hoạch; tăng 47,1% so với cùng kỳ 2010./.

Theo: Thanh Bình