Doanh thu của công ty cổ phần bánh kẹo tràng an 2 đạt 90% kế hoạch năm

Đăng ngày 26/03/2014

 

Lãnh đạo Công ty cũng đã triển khai 1 số biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất theo tinh thần nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, doanh thu của Công ty cổ phần bánh kẹo tràng an 2 trong 5 tháng qua là 120 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch năm 2011.

Hiện nay, Công ty cổ phần bánh kẹo tràng an 2 tiếp tục chỉ đạo cán bộ công nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu trong năm 2011 đạt doanh thu 180 tỷ đồng, tăng hơn năm 2010 khoảng 100 tỷ đồng./.
.