Khởi sắc ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ Cửa Lò

Đăng ngày 19/07/2016

doanhn

Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò là một trong số 110 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch trên địa bàn TX Cửa Lò. Mặc dầu mới đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2015, nhưng đơn vị này đã khẳng định được thương hiệu của mình và kinh doanh có hiệu quả. Đây là đơn vị đứng thứ hai sau nhà máy sữa Nghệ An II đóng góp vào ngân sách nhà nước cao nhất trong tổng số các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TX Cửa Lò.

doanhn1

Anh Đào Văn Sơn, Trưởng phòng nhân sự- KS Mường Thanh Grand Cửa Lò nói: “Chúng tôi cũng xác định rõ nghĩ vụ, trách nhiệm của mình trong việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước, thì hàng năm chúng tôi đã nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới chúng tôi cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các đơn vì cùng vào đầu tư phát triển”

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TX Cửa Lò đã không ngừng phát triển, làm ăn có hiệu quả, không chỉ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế mà còn thực hiện tốt chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này,

doanhn2

Ông Nguyễn Đình Tiến, Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TX Cửa Lò cho biết: “Vai trò vị thế của các doanh nghiệp trên địa bàn TX đóng góp một phần kinh tế rất là lớn. Hàng năm, đặc biệt là năm 2015 chiếm trên 80 % tổng nộp ngân sách. Năm 2016 dự kiến khối doanh nghiệp đạt, chiếm tỷ lệ ngân sách toàn địa bàn TX là trên 85%”

doanhn3

Hiện nay trên địa bàn TX Cửa Lò có 321 doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký, trong đó có 277 doanh nghiệp có mã số thuế. Những thành quả từ sản xuất, kinh doanh đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước, góp phần cùng TX thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 gần 150 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán pháp lệnh, trong đó khối doanh nghiệp chiếm tỷ trọng trung bình hàng năm trên 80%. Tuy nhiên để các doanh nghiệp phát triển bền vững cần có sự hỗ trợ và cơ chế chính sách từ phía Nhà nước. Ông Nguyễn Đình Tiến, Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TX Cửa Lò cho biết thêm:“Hiện nay Hội phối hợp với cơ quan thuế cùng các ban ngành chức năng tiến hành phân loại theo các bậc, để trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có chính sách, đặc biệt là hỗ trợ để từng bước tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển bền vững và có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước”

doanhn4

Uy tín của các doanh nghiệp không chỉ là kinh doanh hiệu quả mà còn phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước và chăm lo đời sống người lao động. Do vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn TX Cửa Lò coi đây là trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của TX Cửa Lò./.

                                                                               Thanh Bình- Ngọc Ánh