Đoàn UBMTTQ Tỉnh kiểm tra các mô hình dân vận khéo tại Cửa Lò

Đăng ngày 31/10/2022

Chiều 31/10, Đoàn UBMTTQ Tỉnh do đ/c Trần Thị Thu Hương, Phó chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đi kiểm tra một số mô hình dân vận khéo tại Thị xã Cửa Lò. 
Tại đây, đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện mô hình dân vận khéo ” Vận động nhân dân thực hiện Ngày chủ nhật xanh” tại khối 4 phường Nghi Thu, mô hình ” Đường cờ đại đoàn kết” tại khối 3, khối 4 phường Thu Thủy, mô hình “Đoạn đường, ngõ phố đẹp, văn minh” tại phường Nghi Hương và mô hình ” Vận động nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” tại khối 2 phường Nghi Hòa.
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện mô hình dân vận khéo ” Vận động nhân dân thực hiện Ngày chủ nhật xanh” tại khối 4 phường Nghi Thu
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện mô hình  ” Đường cờ đại đoàn kết” tại khối 3, khối 4 phường Thu Thủy
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện mô hình “Đoạn đường, ngõ phố đẹp, văn minh” tại phường Nghi Hương
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện mô hình ” Vận động nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” tại khối 2 phường Nghi Hòa.
Qua kiểm tra thực tế, cũng như được nghe báo cáo của các mô hình dân vận khéo của cơ sở, đoàn đã đánh gia cao việc thực hiện các mô hình dân vận khéo tại Thị xã Cửa Lò. Đặc biệt, là sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể địa phương. Với 3 mô hình do Ban thường trực UBMTTQ VN Thị xã đăng ký phối hợp xây dựng và 14 mô hình do BTT Ủy ban MTTQVN các phường chủ trì thực hiện, đã phần nào dẫy lên phong trào ” Dân vận khéo” trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc vận động ” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình tiên tiến, lá cờ đầu trong triển khai thực hiện phong trào./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý