Đoàn giám sát Thường trực HĐND làm việc với Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh.

Đăng ngày 28/11/2022

Cần tập trung trung khắc phục những khó khăn thực tại của Thị xã để quyết tâm bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động có những giải pháp thu hồi nợ đọng, chống thất thu…là ý kiến chỉ đạo của đ/c Lê Thanh Long,  Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, trưởng đoàn giám sát của thường trực HĐND về công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn Thị xã tại buổi làm việc với Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh sáng ngày 28/11 Tham dự buổi làm việc có các đ/c thành viên đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo UBND Thị xã, phòng tài chính, kế hoạch và chi cục thuế Bắc Vinh. 
Theo quyết định số 68/QĐ- HĐND ngày 5/10/2022 của Thường trực HĐND Thị xã thì trong thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 chi cục thuế khu vực Bắc Vinh là 1 trong 3 đơn vị được thực hiện giám sát công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn Thị xã.
Theo báo cáo của Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh với đoàn giám sát, dự kiến năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn Thị xã được 670,9 tỷ đồng, đạt 179% dự toán pháp lệnh, 107% dự toán HĐND Thị xã, tăng 33% so vơi cùng kỳ. Đến thời điểm này, tổng thu ngân sách được 588,5 tỷ đồng, đạt 157% dự toán pháp lệnh, 94%dự toán HĐND Thị xã, tăng 68% so với cùng kỳ. Về nhiệm vụ năm 2023, dự kiến ước thực hiện tổng thu nội địa đạt 346,4 tỷ đồng.
Bên cạnh nêu lên những kết quả đã đạt được, chi cục thuế khu vực Bắc Vinh cũng đã có một số đề xuất kiến nghị với đoàn giám sát để đạt được nhiệm vụ thu năm 2023, trong đó cần chỉ đạo thực hiện tốt biện pháp chống thất thu thuế, tăng cường xử lý truy thu nợ đọng thuế nhất là hộ kinh doanh vận tải, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Chỉ đạo các phường triển khai thực hiện việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023, rà soát, quản lý tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, tích cực trong việc xử lý truy thu nợ đọng thuế…
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát đ/c Lê Thanh Long,  Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả thu ngân sách 10 tháng năm 2022 mà Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh đã đạt được. Tuy nhiên để đạt được kết quả cao trong công tác thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2022 và 2023, đơn vị cần tập trung khắc phục những khó khăn thực tại của Thị xã để quyết tâm bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động có những giải pháp thu hồi nợ đọng, chống thất thu, tăng cường cải cách hành chính…Về các kiến nghị của Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh đoàn sẽ có những giải pháp đề cùng với đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra./.
                            Mỹ Hạnh – Duy Quý