Clip: Thị xã Cửa Lò tổng kết Du lich 2022, trao thưởng báo chí và sáng tác ca khúc viết về Cửa Lò

Đăng ngày 26/11/2022