Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Chi cục thuế thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 19/04/2019

Chiều ngày 19/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đ/c Hoàng Viết Đường – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Chi cục thuế thị xã Cửa Lò. Tham dự có các đ/c Nguyễn Thị Dung, Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện HĐND thị xã.

thu

Tại buổi làm việc, đại diện Chi cục thuế đã báo cáo công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2018. Tổng thu NSNN năm 2018 đạt 403,7 tỷ đồng, giảm so với năm 2017. Nguyên nhân do Nhà máy Sữa Nghệ An đưa vào khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư giây chuyền sản xuất dẫn đến số tiền nộp NSNN giảm 15 tỷ so với cùng kỳ năm 2017 đã làm ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN năm 2018. Trong những năm qua Chi cục thuế Cửa Lò đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành,  tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kê khai thuế,  quản lý thu nợ thuế, thu từ đất, phí, lệ phí, quản lý hóa đơn, ấn chỉ.

thu7

Đoàn giám sát cũng đặt ra nhiều câu hỏi đề nghị Chi cục thuế giải đáp như công tác quản lý thu ngân sách ở các phường, công tác quản lý hóa đơn, ấn chỉ, công tác kiểm tra hồ sơ, nợ đọng thuế; tỷ lệ kiểm tra thuế; chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất; Việc phối hợp giữa các ban ngành và các phường; các doanh nghiệp kê và không kê khai thuế. Chi cục thuế thị xã cũng đã trình bày rõ những nguyên nhân, giải đáp những thắc mắc của các thành viên đoàn giám sát.

Đ/c Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng trao đổi một số nội dung, những khó khăn trong công tác thu ngân sách và nêu một số kiến nghị tới đoàn giám sát.

Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Hoàng Viết Đường đánh giá cao hoạt động của Chi cục thuế trong thời gian qua. Kết quả thu ngân sách cơ bản hoàn thành và vượt dự toán cấp trên giao. Công tác triển khai các văn bản khá nghiêm túc, chặt chẽ. Có sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm cao giữa các ngành, doanh nghiệp, địa phương. Đánh giá cao việc thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo thu thuế và chống thất thu thuế hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên,  vẫn còn một số tồn tại như chất lượng kiểm tra, thất thu thuế hiệu quả chưa cao, dấu hiệu trốn thuế vẫn còn; Công tác quản lý các loại thuế chưa chặt chẽ, việc ủy nhiệm thu qua bưu điện chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chưa giám sát hết hộ kinh doanh cá thể dẫn tới thất thu thuế. Số lượng hộ kinh doanh chưa có sự thống nhất giữa Chi cục thuế và chi cục thống kê. Bên cạnh đó, cũng nêu rõ những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo tăng thu bền vững.

Nguyễn Hương – Ngọc Ánh