Đoàn giám sát HĐND Thị xã làm việc với UBND Cửa Lò

Đăng ngày 10/05/2019

Chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đưa ra giải pháp kiến nghị để thực hiện tốt các chính sách, pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thị xã là mục đích của buổi làm việc giữa Ban pháp chế HĐND Thị xã với UBND Cửa Lò vào sáng ngày 10/5.

gs

gs1

gs2

Theo báo của UBND Thị xã, trong 2 năm 2017 và 2018 công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện; Thị xã đã tổ chức 51 buổi tuyên truyền về PCCC thu hút gần 9.300 lượt người tham gia; Tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại 693 lượt cơ sở, xử phạt 102 cơ sở với số tiền trên 122 triệu đồng. Đặc biệt, trong 2 năm mặc dù đã xảy ra 60 vụ cháy nhưng trên địa bàn nhưng không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản trên 672 triệu đồng.

gs3

gs2

gs4

Ngoài ghi nhận những kết quả mà Thị xã Cửa Lò đã đạt được trong thời gian qua, đ/c Nguyễn Hồng Quang – Chủ nhiệm UB kiểm tra, Trưởng Ban pháp chế HĐND Thị xã, trưởng đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà UBND Thị xã Cửa Lò cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao vai trò của các tổ chức đoàn thể; Rà soát bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát.

gs6

Tiếp thu những ý kiến của Đoàn giám sát, đ/c Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã đã đưa một số giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới, trước hết là kiện toàn lại BCĐ PCCC và CNCH của Thị xã; Tăng cường công tác tuyên truyền, diễn tập phương án PCCC phù hợp với từng đối tượng, từng cơ quan, đơn vị; Rà soát lại các nhà hàng, khách sạn để phân cấp và thành lập các đoàn kiểm tra về công tác PCCC trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh