Đoàn công tác của Tỉnh làm việc với UBND thị xã về công tác văn hóa

Đăng ngày 12/07/2019

Chiều ngày 12/7, Đoàn công tác của tỉnh do đ/c Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Sở y tế – Phó trưởng đoàn chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình Tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND thị xã Cửa Lò về việc thực hiện các văn bản về xây dựng công tác văn hóa, gia đình. Cùng tham dự có đại diện phòng Văn hóa thông tin; Phòng y tế; Phòng tư pháp; Liên đoàn lao động thị xã; Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Truyền thông Cửa Lò….

kt

kt1

Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 19/7/2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện Hương ước; Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thu thập báo cáo số liệu về Gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

kt2

kt3

Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã đã tổ chức tập huấn quán triệt nội dung các văn bản mới đến các thành viên BCĐ thị xã, Ban chỉ đạo các phường và khối trưởng 71 khối; Ban hành các kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện; rà soát, đôn đốc xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình mới, thực hiện tốt việc đăng ký xây dựng các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và thu thập thông tin về gia đình; phát sổ ghi thông tin gia đình và bạo lực gia đình đến tận các phường, khối. Bố trí kinh phí theo quy định cho các khối trong việc xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước. Tuy nhiên, theo đánh giá của đoàn thì Cửa Lò vẫn còn một số mặt còn hạn chế trong công tác triển khai như chưa thực hiện đúng việc đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; Việc bàn giao về quản lý nhà nước giữa các phòng, ban liên quan còn thực hiện chưa tốt. Công tác rà soát hương ước, quy ước và thu thập, báo cáo về bạo lực gia đình chưa đầy đủ, chính xác và kịp thời; Chưa có sự phối hợp với công tác mặt trận trong việc thực hiện giám sát.

kt4

Kết luận buổi làm việc, đ/c Nguyễn Xuân Hồng cũng mong muốn BCĐ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Cửa Lò cần đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền về việc thực hiện các văn bản trên; Chỉ đạo các khu dân cư tự đánh giá về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa để kết quả đảm bảo đúng chất lượng. Gánh trách nhiệm cho công chức văn hóa các phường trong việc tham mưu cho BCĐ thị xã trong quá trình thực hiện các văn bản trên. Đồng thời, mong muốn BCĐ thị xã chỉ dạo xây dựng các mô hình đạt kết quả cao trong thời gian tới./.

Nguyễn Hương – Duy Quý