Cụm thi đua số 4 sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày 12/07/2019

Chiều ngày 12/7, tại thị xã du lịch biển, Cụm thi đua số 4 gồm: Thành phố Vinh, Thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí: Vương Văn Khánh – Phó trưởng Ban thi đua, khen thưởng Tỉnh tham dự. Đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chủ trì.

s4

s41

s42

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của các đơn vị trong cụm đều vượt kế hoạch đề ra, riêng thị xã Cửa Lò tăng 14.1% so với cùng kỳ năm 2018.  Văn hóa xã hội được triển khai thực hiện tốt, trong đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh. Phong trào thi đua trong ngành giáo dục đào tạo thu được kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Các phong trào thi đua được gắn với  cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

s45

s47

Hội nghị còn tiến hành bình xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các trường và phòng giáo dục các đơn vị trong cụm.

s48

s49

Kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Cụm trưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được; đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để các đơn vị thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Trước mắt rà soát các chỉ tiêu kinh tế – xã hội để thực hiện; tổ chức tốt phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng và giải quyết nhanh thủ tục hồ sơ, nhất là các đối tượng người có công nhằm đảm bảo quyền lợi kịp thời cho các đối tượng.

Hữu Lương – Ngọc Ánh