Diễn tập phương án chữa cháy tại khách sạn Mường Thanh

Đăng ngày 19/03/2018

Từ kịch bản diễn tập giả định là tình huống cháy tại phòng họp của khách sạn Mường Thanh TX Cửa Lò do bị chập điện vào lúc 15h ngày 19 tháng 03 năm 2018. Ngay khi có sự cố lực lượng PC & chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng báo động toàn khu vực để cắt điện. Tổ chức triển khai đồng bộ vòi nước kết hợp với các phương án chữa cháy tại chỗ tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn.

cc

cc1

cc2

Đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Phòng cảnh sát PC&CC số II đưa 2 xe chữa cháy đến tham gia chữa cháy.

cc3

cc4

Việc diễn tập phương án chữa cháy tại Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò nhằm tăng cường sự phối hợp thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ ban đầu giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với lực lượng PCCC tại cơ sở trong việc xử lý sự cố cháy nổ xảy ra, nhằm nâng cao ý thức trong công tác PCCC, huấn luyện cho lực lượng PCCC và nhân viên Khách sạn./.

                                                     Thanh Bình- Ngọc Ánh