Đền Bàu Lối

Đăng ngày 24/03/2014

Đền Bàu Lối được xây dựng để thờ các vị thần linh đã có công bảo hộ che chở cho nhân dân. Vị thần thờ chính là Cao Sơn Cao Các đại vương, Phối thờ hậu thần Hoàng Khắc Dòng, Tam tòa Thánh Mẫu và Bản cảnh thành hoàng làng.

denbauloi

Đền Bàu Lối còn là địa điểm chứng kiến, ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của địa phương. Trong những năm 1930-1931, Đ/c Nguyễn Duy Trinh- Nguyên ủy viên Bộ chính trị- Phó thủ tướng Chỉnh phủ về lãnh đạo phong trào cách mạng nơi đây thường tổ chức tập hợp những Đảng viên cộng sản , những người yêu nước tại Đền Bàu Lối để sinh hoạt, hội họp nhằm phát triển phong trào yêu nước.

Hàng năm, Đền Bàu Lối có 3 kỳ lễ trọng. Đó là Lễ Kỳ Yên vào ngày 4/1, Lễ Khai hạ vào ngày 7/1 và lễ Lạp Nguyệt thường được tổ chức vào ngày 25/12 âm lịch hàng năm.

Đền Bàu Lối được công nhận di tích lịch sử văn hóa sẽ cùng với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thị xã trở thành một quần thể di tích danh thắng, tạo thuận lợi cho du lịch Thị xã Cửa Lò thêm phát triển./.

Theo: Khắc Giang