Danh sách các thí sinh tham gia vòng Casting Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023.

Đăng ngày 04/03/2023

BTC Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển thị xã Cửa Lò.