Đảng uỷ kiểm toán nhà nước:Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Đăng ngày 26/03/2014

 

Tham gia lớp học có 108 học viên là cấp uỷ viên các Đảng uỷ cơ sở, uỷ viên uỷ ban kiểm tra kiểm toán nhà nước.Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề trọng tâm đó là: công tác tổ chức xây dựng đảng; Công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ cơ sở; Công tác kiểm tra giám sát ở đảng bộ, chi bộ cơ sở và công tác văn phòng cấp uỷ. Đây là dịp để cho các cấp uỷ, tổ chức Đảng và Đảng viên đang công tác trong ngành kiểm toán trên toàn quốc nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Thông qua lớp tập huấn này, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ trong toàn đảng viên.

Theo: Mỹ Hạnh