Đảng bộ phường Nghi Thu sơ kết đại hội giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 12/05/2023

Sáng 12/5, Đảng ủy phường Nghi Thu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã  – Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Nghi Thu, đại diện các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các tổ chức đoàn thể, cấp ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường tham dự.


Sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghi Thu đã có 15/28 chỉ tiêu đạt và vượt, 13 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, về kinh tế tốc độ tăng trưởng bình quân của 3 năm là 10,5%. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, đổi mới. Công tác nội vụ, cải cách hành chính được tăng cường; Công tác lao động, chăm sóc người có công, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định; Thực hiện tốt công tác tư pháp và giải quyết đơn thư. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả và càng đi vào chiều sâu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đặc biệt, Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXXI, trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và nêu cao quyết tâm đến cuối nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 -2025 phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được. Đồng thời đề nghị Đảng bộ phường Nghi Thu trong thời gian tới tập trung rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch cũng như các chỉ tiêu chưa đạt để tập trung thực hiện. Nêu cao hơn nữa tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trong phê bình và tự phê bình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế như du lịch dịch vụ; quản lý, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách, đẩy mạnh thực hiện đề án 06, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thi. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đề ra nhằm xây dựng Đảng bộ phường vững mạnh về mọi mặt.

                                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh