Cửa Lò thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 2022.

Đăng ngày 12/05/2023

Phòng Giáo dục & Đào tạo cửa Lò