Đảng bộ cơ quan Thị ủy Cửa Lò đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 14/05/2020

Sáng ngày 14/5, Đảng bộ cơ quan Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có các đ/c Lê Thanh Long – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, các đ/c trong BTV Thị ủy, các đ/c trong Đoàn chỉ đạo số 7 của Thị ủy; Đại diện các Đảng bộ cơ quan chính quyền Thị xã, cơ quan khối dân và 29 đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ cơ quan Thị ủy Cửa Lò có 32 đảng viên ở 5 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Thị ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị,  tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với nhiệm vụ chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nội quy và quy chế cơ quan, đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Với đặc thù là cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung, nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, làm tốt công tác chuyên môn, tham mưu nhiều giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trong sạch vững mạnh.

Về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 2020 – 2025, Đảng bộ cơ quan Thị ủy Cửa Lò tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới của Thị xã, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng. Trong đó đã đề ra mục tiêu cụ thể hàng năm, đó là xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần ” Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ cơ quan  Thị ủy Cửa Lò lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bầu 6 đ/c vào BCH, bầu ủy ban kiểm tra gồm 3 đ/c. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý